ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY
ekonomicky servis
avon_akce
tabata_2018
 
Copyright © 2009 - 2018 AEROBIC-CL.CZ
AEROBAR A OVERBALLY... 
Je to cvičení za pomocí kmitací tyče a malých balónů.

AEROBARY (kmitací tyče) - při cvičení dochází k nepatrnému hmitání, které vyvolává mimořádnou reakci těla a zapojuje hluboký stabilizační systém (svaly zádové, vzpřimovače, veškeré břišní svalstvo jakož i pánevní dno) vyvolává reflektorické napětí trupu, kterého vědomě nedosáhneme. Určitý počet kmitů za minutu má za účinek nejen silový vytrvalostní trénink, ale také účinně zintenzivňuje látkovou výměnu a zvyšuje srdeční tep. Bohužel tyto tyče zapojují pouze horní část těla, proto pro vyrovnání horní a spodní části těla cvičíme na každé lekci i s Overbally. OVERBALLY - cvičení s malými gymnastickými míči. Jedná se o rehabilitační pomůcku, kterou lze však variabilně využit i ve sportovních činnostech. Míč používáme při samotném posilování s vlastním tělem, protože klade odpor, tvoří malou labilní plochu, čímž zapojuje střed těla a aktivuje práci svalů jádra. Je to významná pomůcka, která je součástí sportovní přípravy i zdravotních cvičení.
Omezení cvičení s malými míči jsou dané spíše charakterem samotného cvičení, overbally tvoří pouze doplněk. Z tohoto důvodu neexistuje skupina lidí, pro které by mohlo být použití této pomůcky nevhodné.
Ve skupinových cvičeních však není vždy možné brát ohled na výrazná omezení v pohybu jednotlivých osob. Proto v případě operací či poruch páteře, těhotenství, operace kolen a dalších omezení, konzultujte svůj záměr s lékařem a informujte o svém omezení svoji cvičitelku.

STRUKTURA LEKCE
5-10 min. zahřátí a rozcvičení svalů i kloubů, pre strečink po kterém následuje za doprovodu hudby podle instruktora cvičení s Aerobary a Overbally, intenzita cvičení je přizpůsobována schopnostem skupiny. Tato hlavní část trvá 35-50 minut. Závěr lekce tvoří zklidnění, protažení a strečink.

VÝHODY:
· Efektivně proti bolestem zad
(uspořádání hlubokého svalstva je často řešením mnohých zádových obtíží)
· Zlepšení držení těla
· Zpevňování vazivových tkání
· Posilování svalů pánevní dna
· Zvyšování schopnosti koncentrace
· Vyrovnávání svalových disbalancí
· Perfektní trénink zad po uplynutí těhotenství
· Zlepšování rovnováhy, koordinace, koncentrace a stability

VÝJIMEČNOST:
Posilování a zapojení hlubokého stabilizačního systému spodní i horní části těla. Jelikož se jedná o doplněk ke cvičení, jsou vhodné pro jakoukoliv cílovou skupinu.