francie_2012
ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY
ekonomicky servis
zahrada
K JAKÝM CHYBÁM DOCHÁZÍ PŘI CVIČENÍ ?
V každé cvičební lekci se snažím upozorňovat na chyby, kterých bychom se měli vyvarovat, přesto se jich bohužel znova a znova dopouštíme, neseme tím velké riziko zranění. Pojďte si  společně připomenout nejčastější chyby.

NEDBÁME NA  ROZSAH POHYBU
ROZSAH - Bohužel často se při cvičení stává, že nedodržujeme rozsah pohybu a techniku provedení jednotlivých prvků. Příčinou může být lenost, nedůslednost, nebo malá trénovanost klienta (ta se dá časem získat) M
ěli bychom vždy dbát na to, aby cvičení bylo prováděno v plném rozsahu, ale zároveň hlídat, abychom nepřekročili svou hranici rozsahu a schopností, mohlo by dojít k poranění svalů.
RADÍME:
1. Cvičte poctiv
ě, dodržujte techniku !
2. V žádném případ
ě nepřeceňujte své síly !

CVIČÍME PŘES BOLEST
BOLEST - Milí sportovní nadšenci, jednou ze základních zásad je, že cvičení nemá vyvolávat bolest, křeče, střílení bolesti do zad či končetin. Výjimky mohou platit pro chronické bolesti a při některých poúrazových stavech, samozřejmě je nutné Vaši fyzickou aktivitu konzultovat s lékařem, nebo alespoň s fyzioterapeutem. Bolest je totiž varování, že něco není v pořádku (např. přetěžování svalů, poškození vazů, kloubů) a vyzývá nás abychom si dali pozor a něco s tím dělali. Pokud tyto varovné signály nebudete brát na vědomí jste na ideální cestě k sebezničení !
RADÍME:
1. Poslechn
ěte své tělo a nepřepínejte se !
2. Cvik, který Vám způsobuje bolest vynechte !
3. Neberte před cvičením, nebo při n
ěm tablety proti bolesti, varovné signály by jste nemuseli cítit !

NEDBÁME NA SOUMĚRNÉ POSILOVÁNÍ
SOUMĚRNOST
- Svaly jsou v
ětšinou ve skupinách, které jsou v opozici. Aby naše tělo bylo souměrné a v rovnováze je nutné posilovat svaly na jedné i druhé straně kloubu. Při posilování pouze jedné svalové skupiny by mohlo dojít k svalové nerovnováze. Vznikla by tím omezená pohyblivost a v neposlední řadě náchylnost ke zranění. U kyčelního kloubu je to obzvláště důležité, rozdíly v síle jednotlivých svalů upínajících se na pánev mohou způsobit její náklon dopředu, nebo dozadu :( Důsledkem této nerovnosti může být i bolest v jiné části těla.
RADÍME:
1. Při posilování stejných svalových partií na pravé a levé stran
ě dbejte na stejný počet opakování, 1. 1. intenzitu a stejnou zátěž.
2. Pokud navšt
ěvujete lekci vedenou instruktorem, sledujte zda-li toto pravidlo opravdu dodržuje!

ŠPATNĚ DÝCHÁME
DÝCHÁNÍ - je velice důležité, aby byly svaly dostatečně okysličeny. Ve velké řadě sportů (např. bojové umění, Yoga, Pilates aj.) se technika dýchání musí učit a cesta k očekávaným výsledkům je opravdu dlouhá.  Ale v našem případě to není tak náročné, při posilovacím cvičení platí vydechovat při zvedání zátěže a nadechovat se při vrácení do výchozí polohy.
RADÍME:
Nikdy při cvičení dech nezadržujte, dýchejte zhluboka a pravideln
ě.

Příšt
ě již opustíme chyby při tréninku a povíme si něco o AEROBNÍM PÁSMU, máte se na co těšit.


Zpět
Copyright © 2009 - 2012 AEROBIC-CL.CZ