ČESKÝ SVAZ TĚLESNÉ VÝCHOVY
ekonomicky servis
avon_akce
tabata_2018
Copyright © 2009 - 2018 AEROBIC-CL.CZ
ZAČÍNÁME S PILATESEM...
Pilates
Pilates je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století Josephem Pilatesem v Německu, Velké Británii a Spojených státech amerických.
Podstata Pilatovy metody
Od jiných forem cvičení se liší svým holistickým přístupem a kombinovaným tréninkem mysli i těla k dosažení celkově vyrovnanosti. Pilates uvažuje spíše o celém těle než o jednotlivých problémových oblastech. Při praktikování této metody je důležité, že sám proces je mnohem důležitější než výsledek. Cílem není dosáhnout kulturně přijatelného těla, ale spíše těla přirozeně vyrovnaného.  Při cvičení kontrolujte své tělo při každém pohybu. Jestliže tělo v pohybu plynule brzdíte a kontrolujete, svaly se pohybují do délky  (izotonická svalová kontrakce).

Joseph Pilates
Člověk, který stojí za touto metodou, narodil se roku 1880 v Německu. Jako dítě trpěl astmatem, křivici a revmatickou horečkou. Právě tyto choroby jej přivedly k objevu metody, jak je překonávat. Zaměřil se na sport jako na způsob pěstování tělesné síly a stal se zkušeným gymnastou a talentovaným lyžařem, byl i dobrým boxerem a zápasníkem. Současně se vášnivě zajímal o lidskou fyziologii, zvláště o svalstvo těla, studoval i východní formy cvičení. Kombinace všech těchto zájmů jej přivedla k návrhu systému Contrology.
V roce 1912 se přestěhoval do Anglie, kde působil jako boxer, účinkující v cirkuse a instruktor sebeobrany. Jeho kariéru přerušilo vypuknutí války mezi Británii a Německem v roce 1914. Jako Němec byl po dobu války internován spolu s dalšími svými krajany, kteří v té době v Británii žili. Po této zkušenosti vyvinul vlastní metodu pěstování tělesné zdatnosti. Vymyslel cviky, kterými sebe i své spoluvězně udržoval v kondici. Tvrdil, že tato cvičení pomohla v roce 1918 ochránit internované před epidemií chřipky, která jen v samotné Británii zabila tisíce lidí, a předešla i ostatním chorobám, které bývají důsledkem života v omezeném a přelidněném prostoru.
Po propuštění z internačního tábora na konci války se vrátil do Německa, kde v rozvíjení své metody pokračoval. Setkal se s člověkem, který měl velký vliv ve světě moderního tance, s Rudolfem von Labanem: ten vynalezl metodu zaznamenávání tance, zvanou Labanotation. Von Laban začlenil některé cviky Josepha Pilata do své výuky, stejně jako další prosluli tanečníci. Jeho techniky lákaly nejen tanečníky, ale také hamburskou policii, kterou nějaký čas trénoval.
V roce 1926 dostal rozkaz, aby cvičil novou německou armádu. Tento rozkaz jej přiměl okamžitě opustit Německo a odjet do Ameriky. Na cestě do Ameriky se setkal s ošetřovatelkou Clarou, s niž cestou diskutoval o zdraví a o důležitosti zdravého těla. Na konci cesty se rozhodli otevřít si společně studio tělesné zdatnosti: sídlilo ve stejné budově jako Newyorský balet. Stejně jako v Německu se i v Americe o Pilatese zajímali mnozí přední tanečníci, protože jeho cvičební metoda doplňovala tradiční taneční trénink. Brzy se do jeho studia hrnuli herci, herečky, sportovci i lidé z bohatých vrstev, aby se naučili jeho unikátní metodu posilování těla bez budování mohutné muskulatury.

Pilatesova filozofie tělesné zdatnosti
Základem Pilatesovy filozofie byla myšlenka, že mnohé prvky civilizace tělesné zdatnosti škodí. Byl přesvědčen, že moderní životní styl s telefony, auty, ekonomickým tlakem a znečišťováním životního prostředí způsobuje tělesný i mentální stres a choroby, které jsou se stresem spjaté, tento stres je už tak silný, že téměř v každé domácnosti je nejméně jedna osoba, která trpí nervovým napětím. Jeho teorie předběhly dobu a nyní se potvrzují.
Pilates věřil, že pro to, aby se lidem ulevilo od působení každodenního stresu, potřebují zásobu energie, která jim umožní účastnit se různých rekreačních aktivit, nejlépe venku.
Pro Pilatese byl koncept her v boji proti stresu základem, ale uvědomoval si, že lidé jsou po práci tak unavení, že jako jedinou aktivitu ve volném čase si dokážou představit večerní přečtení novin či něco podobného. Tvrdil také, že se lidé dostali do začarovaného kruhu stresu a napětí, který bude obtížné prorazit. Zjistil, že máme-li přirozeně reagovat na život a s ním spojené změny a stresy, musíme být tělesně i mentálně fit. Trauma a stres nebudou tak silně působit na lidi, kteří se tělesně i duševně cítí dobře a kteří vědí, jak se vypořádat s negativními účinky stresujících událostí. Pří zdolávání stresu je tělesná zdatnost užitečnou vlastností. Unavení lidé často reagují na stresující události takovým způsobem, že se sami vystresují ještě víc. Tělesná únava si vybere svou daň na duševní čilosti a efektivnost fungování organismu se zhorší. Vztah mezi tělesnou a duševní únavou je nepochybný. Abychom v moderním světě obstáli, musíme být fit, ale nemůžeme si zdatnost koupit jako nové auto ani ji získat tím, že na ni budeme myslet. Musíme svá těla uvést do činnosti a v případě Pilatovy metody musíme uvést do činnosti i svou mysl.

Střed těla a hluboké svaly
S každým cvikem si posilujeme a stabilizujeme střed těla, který je tvořen pánevním dnem a svaly břicha a zad. Jednotlivé vrstvy tohoto svalstva se přitom procvičují a posilují zevnitř směrem ven. Navíc již před vlastním pohybem vědomě aktivujeme hluboko uložené vrstvy svalstva. Teprve potom nastává pohyb, který zapojuje kromě hluboko uložených svalů také povrchové vrstvy svalstva. Pouze „powerhouse“ (střed těla) posílený tímto způsobem dokáže vytvořit svalové předpoklady pro správné držení těla a ochrání nám záda před poraněním - přičemž hluboké svalstvo stabilizuje a povrchově umožňuje pohyb. Povrchové svaly, které bývají křečovitě napjaty, protože v rozporu se svou přirozenosti často přebírají i stabilizační roli, se mohou opět uvolnit. Bolesti v zádech se tak stanou pouhou nepříjemnou vzpomínkou.

Štíhlé svaly
Dalším speciálním rysem Pilatovy metody je současné posilování a protahování svalů. Síla a pružnost zůstávají v rovnováze. A ta se projeví i navenek pevnými štíhlými svaly namísto impozantních mohutných povrchových svalů, jaké se formují jednostranně zaměřeným posilováním.

Celkové uvolnění
Zlepší se nám uvědomění si vlastního těla, protože ho do každého cviku musíme zapojit od hlavy po paty. Tímto způsobem se poznáme (procítíme) až do nejmenšího detailu. Tělo i mysl během cvičení ideálně regenerují, takže můžeme načerpat nové zásoby energie.

Dýchání
Většina lidí při dýchání využívá pouze 50% kapacity svých plic. Mělké dýchání je důsledkem sedavého a stresujícího života. Mnozí lidé dokonce úplně zadržují dech, zatímco řeší nějaký náročný úkol. Když zadržujete dech, napínáte svaly, čímž může nakonec dojít k nesprávné-mu držení těla a zesílení stálého svalového napětí. Proto je důsledné dýchání tak důležité pro plynulý pohyb a svalovou rovnováhu. Stejně jako v józe je dýchání základní částí Pilatesovy metody a odlišuje jej od ostatních forem cvičení. Každý cvik má své specifické dýchání. Dýchání během cvičení není jednoduché, ale když to dokážete uvidíte velkou změnu. Hluboké vdechování a vydechování také procvičuje plíce a zvětšuje jejich kapacitu,
přináší uvolnění a příjemný pocit.

Plynulý pohyb
Mnoho Pilatesových pohybů vypadá podobně jako jóga. Ale na rozdíl od jógy v jednotlivých pozicích pohyb nezastavuje a nedrží, ale místo toho plynule přechází z jednoho pohybu k druhému. Z toho pohledu je Pilates spíše jako tanec, protože plynulý pohyb těla je důležitý pro správné provádění jednotlivých cviků. Pomalý plynulý pohyb zapojuje nervový systém, svalstvo a klouby a učí tělo pohybovat se hladce a rovnoměrně.

Přesnost
Všechny Pilatesovy cviky mají přesně definovány kdy a kde má tělo být, úhel nohou, umístění loktů, hlavy a krku a dokonce co mají dělat prsty. Pokud trpíte bolestmi v důsledku špatného držení těla a špatných pohybových návyků, o kterých nemáte ani ponětí a absolvujete několik lekcí s vyškoleným instruktorem Pilates, budete mile překvapeni, jak rychle nově nabyté uvědomění si těla může způsobit jeho pozitivní změny.

Stabilita
Všichni se podivují, co dělá z Pilates tak skvělou rehabilitační metodu. Lví podíl na tom má využívání myšlenky stability trupu, která je klíčová pro zdraví páteře. Stabilita trupu je schopnost nepohybovat jednou částí těla, zatímco jí k tomu další část vybízí. To, že páteř zůstává v klidu, zatímco pohybujete rukama a nohama, vyžaduje stabilní trup, což zajišťují hlavně břišní svaly.
Rozsah pohybu
Pilatesova metody vám umožní zvětšení rozsahu pohybu vaší páteře a kloubů - v případě že jste ztuhlí. V opačném případě, pokud jste až příliš flexibilní, vám Pilates pomůže naučit se správnému rozsahu pohybu páteře a kloubů.
Opozice
Každý sval v těle má svého protivníka, což je sval, který vykonává opačný pohyb. Tyto dva proti sobě jdoucí svaly se nazývají agonisté a antagonisté. Jinak řečeno, agonista je sval, který právě vykonává práci, antagonista je sval, který agonistovi v jeho práci brání.